ORSA

PENGURUS ORGANISASI SANTRI PUTRA

PESANTREN KAMPUS ’AINUL YAQIN’ UNIVERSITAS ISLAM MALANG

MASA KHIDMAH 2021

 

Pelindung                     : Direktur Pesantren Kampus ‘Ainul Yaqin

Penasehat                    : Dewan Pengasuh Pesantren Kampus ‘Ainul Yaqin

Pembina                       : Pimpinan Pesantren Kampus ‘Ainul Yaqin

Pengarah                      : Pengurus Peantren Kampus ‘Ainuul Yaqin’

Penanggung jawab   : Ust. Moch. Faizal Musthofa, S.AP

Ketua                            : M. Syarful Ilmi Al Chanim                       KDU      (21801041031)

Sekretaris                   : Mochammad Agus Setiawan                     KDU      (21801081318)

Ubudiyah dan Pendidikan

Co                               : Nur Khosim                                                  KDU        (21901061018)

Anggota                      : Muhammad Afifuddin                                 I’DAD      (21801051061)

Keamanan dan Kedisiplinan

Co                              : Rahmad Samsudin                                        KDU          (21801031060)

Anggota                     :Muhammad Arsyad Alwi                              ISTI’DAD  (21801032057) 

Kebersihan dan Ketertiban

Co                               :Ahmad Toyyibul Fikri                                   KDU          (21901091177)

Anggota                      :Muhammad Alif Rizqyanto                           ISTI’DAD  (21801051094)