ORSI

PENGURUS ORGANISASI SANTRI PUTRI

PESANTREN KAMPUS ’AINUL YAQIN’ UNIVERSITAS ISLAM MALANG

MASA KHIDMAH 2021

 

Pelindung                   : Direktur Pesantren Kampus ‘Ainul Yaqin

Penasehat                  : Dewan Pengasuh Pesantren Kampus ‘Ainul Yaqin

Pembina                     : Pimpinan Pesantren Kampus ‘Ainul Yaqin

Pengarah                    : Pengurus Peantren Kampus ‘Ainuul Yaqin’

Penanggung jawab   : Ust. Moch. Yunus, S.H Alhafidz (Murobbi Ibnu Khaldun)

                                           Ust. H. Syamsul Arifin Alhafidz (Murobbi Ibnu Sina)

 

 

Ketua                          : Nadlifatul fikriyah              R.3                  KDU   (21801011228)

Wakil 1                       : Zulfina Lutfi Zakiah          R.3                  TQ      (21801011171)

Wakil 2                       : Dewi Kurniawati                R.2                  TQ      (21801011307)

Sekretaris                   : Nadia Zayyanan N             R2                   KDU   (21901011225)

 

 

Ubudiyah dan Pendidikan

Co Ibnu Khaldun        : Lamya Zulfiana                                TQ                   (21801011188)

Anggota                      : Ulfatun Hasanah                               KDU               (21801073108)

Co Ibnu Sina               : Nike Affin ni’mah                            TQ                   (21801014012)

Anggota                      : Ursilatun nifah                                  TQ                   (21901011204)

Keamanan dan Kedisiplinan

Co Ibnu Khaldun       : Nurul Fadhila                                    TQ                   (21801011250)

Anggota                     :Mellysa Isnaini                                  TQ                   (21801032057)

Co Ibnu Sina              :Wulan Nur Diana                               ISTI’DAD       (21801012050)

Anggota                     :Nur Riv’atul Fadila                            TQ                   (21801081375)

 

Kebersihan dan Ketertiban

Co Ibnu Khaldun        :Fanny Yusri Dwi                               TQ                  (21801011158)

Co Ibnu Sina               :Ainur Rahmadhani                            ISTI’DAD        (21801011227)

Kesehatan

Co Ibnu Khaldun        :Reni Tri Mellya                                  TQ                   (21801011111)

Co Ibnu Sina               :Sela Okta Maulina                             KDU               (21901013110

 

Kesenian

Co Ibnu Khaldun        Nur Mujibatur R                                 TQ                   (21801011158)

Co Ibnu Sina               Qumi Laila                                          KDU               (21901092083)